Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zaslat na adresu prodejce či na e-mailovou adresu apeterova@hostalek.cz.

1.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do 15 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodejci. Zboží musí být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

1.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží zákazníkem je prodejce oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodejce plnění poskytnuté zákazníkem do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

1.6. Zákazník bere na vědomí, že bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodejci vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.                

1.7. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodejce oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.  

Potřebujete radu? Anna Peterová

+420 720 534 602, 465 569 882 Po - Pá: 8 - 11:30 12:30 - 16:00 hod

apeterova@hostalek.cz

Naše prodejna

Prodejna v České Třebové

Otevírací doba Po - Pá:8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00

Anna Peterová +420 465 569 882 Po - Pá: 8 - 17hod

Adresa Riegrova 175
560 02 Česká Třebová

Prodejna v České Třebové
na Facebooku

Napište nám

*
*

Souhlasím se zpracováním uvedených údajů pro účel vzájemné komunikace a poskytnutí obchodní nabídky v souvislosti mou poptávkou. Údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.