Dovolená dne 19.4..2024  Zobrazit více

Reklamační řád

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

1.2. Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodejcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.3. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

1.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodejce za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.5. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti prodejce, uplatňuje zákazník na adrese Riegrova 175, Česká Třebová, e-mail apeterova@hostalek.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od zákazníka reklamované zboží.

Potřebujete radu? Anna Peterová

+420 720 534 602, 465 569 882 Po - Pá: 8 - 11:30 12:30 - 16:00 hod

apeterova@hostalek.cz

Naše prodejna

Prodejna v České Třebové

Otevírací doba Po - Pá:8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00

Anna Peterová +420 465 569 882 Po - Pá: 8 - 17hod

Adresa Riegrova 175
560 02 Česká Třebová

Prodejna v České Třebové
na Facebooku

Napište nám

*
*

Souhlasím se zpracováním uvedených údajů pro účel vzájemné komunikace a poskytnutí obchodní nabídky v souvislosti mou poptávkou. Údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.